Глигор Муминовић

Наставник српског језика – у пензији.                          

Глигор Муминовић

Стваралачки опус Глигора Муминовића

 

У огледалу у ПДФ-у  је збирка од шест монодрама:Бити човјек, Сељак и господин – два у један, Равноправност полова, Енглеска култура и прогрес, Љубав сељанчице и Доба великих лажи.
То су слике етичких деградација нашег времена, запостављања неких вриједности које су вијекови
таложили, губљење пута на странпутицама, срљања за тобоже модерним и савременим,  квазикултуром и помодарством. То су времена у којима се губе и чојство и јунаштво, у којима лажи постају истине, а неправда правда, динар мјерило свих вриједности, а чашћу и образом се више ништа не мјери. 

Ђедовина у ПДФ-у – су пјесме које су једним дијелом дубоко укоријењене у Пиви и Пивљанима – њиховом менталитету и карактеру, а другим дијелом у самом аутору – његовом доживљају човјека и његове судбине, стваралаштва и његовог смисла. Испод урођене чврстине, оштрине, пркоса и поноса открива се свијет топле сањалачке душе која  чезне за слободом, висином и ширином – за крилима.

Туђина

Туђина – драма у ПДФ-у – у драми Туђина је дат тих али дубок сукоб у оквиру једне породице, сукоб чија се драматика не темељи на спољним манифестацијама него на супростављености етичких норми, на отуђењу човјека не само од других него првенствено од себе сама, од онога по чему је човјек и по чему једино може остати човјеком без обзира на образовни ниво, економску моћ, друштвени и политички статус, без обзира на друштвене формације које историја мијења и амбијент који природа обликује.

Српски језик (припремање наставе)

Српски језик – припремање наставе у ПДФ-у – је приручник за наставнике српског језика који им даје цијели низ различитих могућности за обраду, вјежбање и систематизацију наставних садржаја из књижевности, језика, правописа, културе изражавања и сценске умјетности користећи различите облике, методе и средства учења и поучавања.

Српски језик збирка задатака

Српски језик – збирка задатака у ПДФ-у су задаци из српског језика (граматике и правописа) са рјешењима за ученике основних и средњих школа.

Култура изражавања

Култура изражавања у ПДФ-уузорци и вјежбе је помоћ у писању не само основцима и њиховим наставницима већ свима који професионално или лично имају потребу за причањем, описивањем, извјештавањем, расправљањем или пословном комуникацијом.

Сијачи и сјемена

Сијачи и сјемена – роман у ПДФ-у – о узроцима, методама, тактици и пољедицама рата, слика човјека  рату кроз различита времена о динамици историјског развоја људске природе и карактера, о причи и причању настао из пишчева животног искуства и народног памћења и предања.

Српски језик

Српски језик – приручник у ПДФ-у  – је приручник за оне који уче српски језик, теорију књижевности и културу изражавања и подсјетник онима који им помажу у томе. Садржаји су дати сажето, прегледно и систематично с намјером да посебно послуже као подсјетник при припремама за завршне матурске и пријемне испите.

Из историје књижевности

Из историје књижевности у ПДФ-у  – су покушај да се систематично, сажето и прегледно помогне у разумијевању и анализи цјелокупног књижевног дјела појединих писаца у контексту књижевне историје или њихових појединачних дјела или само неког структуралног елемента књижевног дјела онима који улазе у свијет књижевности и онима који их уводе у њега.

 

 

 

 

 

Модрича у простору и времену у ПДФ-у  – је сажет географски приказ општине Модрича и слика хронолошког тока историјских догађаја на овоме простору. То је кратак путоказ и путопис кроз, простор и вријеме, прошлост и садашњост.

 

 

 

 

 

Завичајне јабуке у ПДФ-у – су збирка лирских пјесама укојој се сликом и музиком ријечи користећи поједине топониме и личности као мотив (првенствено са подручја Модриче и из Пиве) покушавају открити тајне истине о једном народу – његовој историји, култури, традицији, вјери и обичајима -о његовом карактеру и души.