Школска 2017/18

Школско такмичење

Српски језик

Православна вјеронаука

Исламска вјеронаука

Историја

Физика

Математика

Основи информатике

Општинско  такмичење

Српски језик

Православна вјеронаука

Музичка култура

Физика

Математика

Физичко васпитање

Регионално  такмичење

Српски језик

 Музичка култура

Физичко васпитање

Републичко  такмичење

 Музичка култура

 Физичко васпитање