О школи

  1. Почетна
  2.  » О школи

О школи

(Двјеста двадесет година у служби просвјете)

 

           Од доласка Турака па све скоро до друге половине деветнаестог вијека образовање у земљама Балканског полуострва било је везано за породицу. У њој се на основу народног предања учила историја, етика, књижевност, религија… у њој се учило кућним и пољским пословима, занатима и трговини. Писмености су се ријетки учили, и то крадом, у црквама и манастирима.

           Према предању које је записао Миленко Филиповић Српска основна школа у Модричи је сигурно постојала 1795. (а можда и још раније), а први до сада откривени документ о њој и првом учитељу Христу Марковићу Самоковлији потиче из 1841. године. Учитељи су се често мијењали, а најдуже су у њој учитељовали Ђорђе Стоисављевић и Милан Стамболија.

          Државна основна школа је почела радити 1886. године у приватној кући Илије Кољића, а од 1890. године у посебно изграђеној згради. Њен рад траје у континуитету до данас, без обзира на крупне промјене у школском подручју, простору, броју ученика и учитеља, начину организације, циљевима и наставним планом и програмом.

                   Школа функционише са краћим прекидима  у вријеме оба свјетска рата. Послије завршетка Другог свјетског рата наставља радити као Народна основна школа посвећујући посебну пажњу повећању обухвата дјеце обавезним школовањем и описмењавању становништва. Државна нижа реална гимназија у Модричи почиње радити 13.9.1948. године, да би се заједно са основном школом преселила 8.2.1951. године у новоизграђене просторије данашње основне школе „Свети Сава“.

             Интеграцијом Народне основне школе и Државне реалне гимназије 11.10.1955. године почиње са радом Основна школа Модрича у осмогодишњем трајању. Школа је мијењала програме и имена („Ристо Микичић“ и „25. мај“), али је увијек остајао исти задатак обавезно основно образовање и јединствено школско подручје цијелог града и приградских насеља све до 1976. године када се из ње издваја Основна школа „Сутјеска“ као друга градска школа.

Г.М.