Савјет родитеља

Чланови Савјета родитеља

Р.бр. Име и ирезиме
Разред и одјељ. које представља
Задужење у оквиру Савјета родитеља
1.
Ивана Ивић
1-1
Члан
2.
Слободанка Савичић
1-2
Члан
3.
Сњежана Новаковић
1-3
Члан
4.
Јасминка Тодић
2-1
Члан
5.
Дијана Старчевић
2-2
Члан
6.
Мићо Мишић
2-3
Члан
7.
Марина Јовић
3-1
Члан
8.
Далиборка Ђошановић
3-2
Члан
9.
Мирјана Горановић
3-3
Члан
10.
Синиша Старчевић
4-1
Члан
11.
Гордана Спасојевић
4-2
Члан
12.
Славојка Трипић
4-3
Члан
13.
Мирко Јанковић
5-1
Члан
14.
Недељко Лејић
5-2
Предсједник савјета родитеља
15.
Драган Маријановић
5-3
Члан
16.
Далиборка Јаковљевић
6-1
Члан
17.
Биљана Ђукић
6-2
Члан
18.
Слађана Вуковић
6-3
Члан
19.
Снежана Бабић
7-1
Члан
20.
Невенка Савић
7-2
Замјеник предсједника
21.
Јадранка Панић
7-3
Члан
22.
Богдана Чичић
8-1
Члан
23.
Сања поповић
8-2
Члан
24
Невенка Симић
8-3
Члан
25.
Горан Грашаревић
9-1
Члан
26.
Жељко Матић
9-7
Члан
27.
Данијела Шаркановић
9-4
Члан