Школски одбор

Чланови Школског одбора:

  1. Љубиша Лукић – предсједник
  2. Армин Зилић – потпредсједник
  3. Данијела Шаркановић – члан
  4. Биљана Ђукић – члан
  5. Свјетлана Стевановић – члан
  6. Марио Ђуран – члан
  7. Немања Видовић – члан