СТЕМ лабораторија у нашој школи

Наша школа је ушла у избор од пет школа које су задовољиле све постављене критеријуме од стране УНДП-а за реализацију пројекта „Бољом управом до бржег економског раста (ЕГГ)“ којег примарно финансира Влада Краљевине Норвешке, а имплементира УНДП БиХ, у сарадњи са Министарством просвјете и културе Републике Српске.

У оквиру поменутог пројекта школа је опремљена СТЕМ лабoраторијом (рачунари, паметна табла, 3D принтери, робот-сетови,  Arduino, Micro:bit и сл.) која ће се користити за реализацију наставних и ваннаставних активности.

У претходном периоду наставници информатике и техничког образовања Стана Милошевић, Мерид Хердић и Нинослав Суботић имали су прилику да прођу СТЕМ тренинге и на тај начин усвоје нова знања и вјештине које ће у будућности користити у раду са својим ученицима.