I разред


I-1 Виолета Вукаловић

I-2  Тамара Којић

I-3  Данка Тодоровић


ПШ Копривна  I-IV  Бранка Трипић

ПШ Врањак  I-III  Биљана Ћајић

ПШ Бријестово  I-IV  Јока Матијашевић

ПШ Таревци  I-V  Слађана Вуковић

ПШ Ботајица  I-V  Александар Видаковић

ПШ Горњи Ријечани I-IV-V   Милијана Дамјановић

ПШ Копривска Требава I-II-IV   Зоран Микић