II разред


II-1  Госпава Каишаревић

II-2  Даница Новаковић

II-3  Слађана Радоја

II-4 Љиљана Вујанић


ПШ Копривна  II  Татјана Дрпа

ПШ Врањак  II-IV-V  Огњен Секуловић

ПШ Дуго Поље  II-III  Митар Кршић

ПШ Бријестово  II-III  Дејан Каишаревић

ПШ Копривска Требава I-II-IV  Зоран Микић