III разред


III-1  Госпава Каишаревић

III-2  Даница Новаковић

III-3  Слађана Радоја

III-4  Љиљана Вујанић


ПШ Копривна  III  Татјана Дрпа

ПШ Врањак  I-III-IV  Биљана Ћајић

ПШ Дуго Поље  III-IV  Данијала Шаркановић

ПШ Бријестово I-III  Јока Матијашевић

ПШ Копривска Треабава I-II-III-V  Зоран Микић