IV разред


IV-1  Гордана Божић

IV-2  Душица Совиљ

IV-3   Снежана Томић


ПШ Копривна  IV  Лидија Глишић

ПШ Врањак  I-III-IV  Биљана Ћајић

ПШ Дуго Поље  III-IV  Данијела шаркановић

ПШ Бријестово  IV  Дејан Каишаревић

ПШ Таревци  IV  Ружица Илинчић

ПШ Ботајица  IV  Александар Видаковић