V разред


V-1  Сејада Катановић

V-2  Аида Бећирбашић

V-3  Силвица Брадашевић


ПШ Копривна  V  Младенка Јаћимовић

ПШ Врањак I-IV-V  Огњен Секуловић

ПШ Дуго Поље  V  Биљана Боројевић

ПШ Бријестово  V  Љубица Ђурић

ПШ Таревци  I-V  Слађана Вуковић

ПШ Ботајица  I-V  Александар Видаковић

ПШ Горњи Ријечани  III-IV-V Милијана Дамјановић