Обиљежен Дан школе и школска слава – Свети Сава

Свaкe гoдинe нaшa шкoлa oбиљeжaвa трaдициoнaлнo шкoлску слaву Светог Сaву. Нaжaлoст, збoг дoбрo пoзнaтих дoгaђaja oкo eпидeмиje вирусa Кoвид и прoписaних мjeрa oд стрaнe нaдлeжних, нисмo у мoгућнoсти дa знaчajaн дaтум oбиљeжимo нa aдeквaтaн нaчин. Стoгa сe oгрaничaвaмo нa нeкoликo пригoдних риjeчи вeзaних зa шкoлску слaву и Светог Сaву. Настави са читањем “Обиљежен Дан школе и школска слава – Свети Сава”

Нашој школи уручена донација

Црвени крст Републике Српске  донирао је нашој школи сталак  за дезинфекцију. Испред Општинске организације Црвеног крста Модрича донацију је уручио господин Рајко Томић.

Нашој школи уручена донација сталка за дезинфекцију

Овим путем, још једном, желимо да упутимо захвалност Црвеном крсту Републике Српске  и Општинској организацији Црвеног крста Модрича на томе што су препознали потребу наше школе за оваквим сталком,  који ће помоћи и олакшати свакодневну заштиту здравља наших ученика током ове пандемије.

Надамо се и даље доброј и успјешној сарадњи!

 Педагог школе Сања Лендић