Међународни дан планете Земље

Међународни дан планете Земље обиљежава се у више од 150 земаља с циљем да свјетска популација постане свјесна своје одговорности према планети на којој живи.

На приједлог боливијске владе 2009. године, Генерална скупштина Уједињених народа (УН) је 22. април прогласила “Међународним даном мајке Земље”. Дан планете Земље установљен је 1970. године у САД-у, а широм свијета се обиљежава од 1992. године.

Овим даном се жели помоћи човјеку да поново успостави контакт са природом, да се пробуди свијест, одговорност, осјећај према свим бићима.

Уколико људи не буду обраћали више пажње на очување околине, по тврдњи научника, планета Земља ће убрзо постати неприступачна за живот. Највећи еколошки проблеми као што су глобално загријавање, оштећење озонског омотача и све веће загађење атмосфере, те ефекат стакленика, упозорава на повећање глобалне просјечне температуре планете Земље, што утјече на подизање нивоа мора, топљење ледењака и потапање дијела копна.

Отпад и поступање с отпадом препознати су као један од кључних проблема данашњег друштва. На разне начине се може придонијети рјешавању проблема отпада и очувању природних ресурса. Одговорним поступањем с отпадом по принципима “смањи, поново користи и рециклирај”, значајно се може смањити количина отпада за одлагање, чувајући на тај начин околиш.

Смањењем потрошње енергије и кориштењем обновљивих извора енергије утицало би се на смањење испуштања штетних гасова у ваздух, те смањење потрошње фосилних горива.

Уколико заиста желимо очувати планету Земљу, знање само по себи није довољно, већ је неопходна његова примјена.